Stawiam na rozwój – szkolenia dla osób powyżej 45 r. ż.

12 lutego br. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce podpisze umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu pn. Stawiam na rozwój. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy 360 dorosłych pracujących kobiet i mężczyzn powyżej 45 r. ż., zamieszkujących lub pracujących w powiecie brzeskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Osobom tym zostaną zaoferowane kursy i szkolenia w zakresie nauki języka obcego, podniesienia umiejętności w obsłudze komputera oraz indywidualne szkolenia zawodowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)