Młody Kolping w Bratysławie

Przedstawiciele Młodego Kolpinga z ośmiu krajów europejskich spotkali się w dniach 30.09-2.10.2009 w Bratysławie na corocznym zebraniu sprawozdawczym. Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć, już po zakończeniu obrad, w Europejskim Kongresie Kolpingowskim. Przez trzy dni, poza prezentacjami działań z poszczególnych krajów, dyskutowano nad licznymi możliwościami spotkań w szerokim, międzynarodowym gronie jak również zastanawiano się nad możliwością pozyskiwania środków na młodzieżowe inicjatywy. Z zainteresowaniem przyjęto zaprezentowany przez polską reprezentację kilkuminutowy film stanowiący podsumowanie projektu pozwalającego funkcjonować 12-stu świetlicom „U Kolpinga”. Ponadto uczestnicy spotkania przygotowywali się do poprowadzenia podczas Europejskiego Kongresu grupy tematycznej „Odpowiedzialność  za Europę i świat” metodą World Cafe, pozwalającą w łatwy i skuteczny sposób komunikować się oraz wymienić poglądy w dużej grupie osób. Metoda ta umożliwia wszystkim uczestnikom pełne zaangażowanie się w dyskusję, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny czasowej.
Z Polski, poza Bożeną Michałek – wiceprzewodniczącą Młodego Kolpinga Europa, wzięła udział nowowybrana przewodnicząca Młodego Kolpinga w Polsce - Patrycja Kwapik.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)