Europejski Kongres Kolpingowski w Bratysławie: „Wolność oznacza także odpowiedzialność”

Pod hasłem „Wolność zobowiązuje nas do odpowiedzialnego kształtowania przyszłości” odbył się w Bratysławie w dniach 2-4 października Europejski Kongres Kolpingowski. Około 220 uczestników z 18 państw europejskich, w tym z Polski, miało okazję przypomnieć sobie wydarzenia z roku 1989 oraz porozmawiać na temat dzisiejszych perspektyw rozwoju Europy.
Podczas tematycznych wykładów i grup roboczych pod przewodnictwem znamienitych naukowców, polityków jak i przedstawicieli Kościoła prowadzono ożywione dyskusje dotyczące świata pracy, małżeństwa i rodziny, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialności za Europę i świat. W uchwalonej na koniec spotkania Deklaracji Bratysławskiej Europejskie Dzieło Kolpinga sformułowało cele i obszary pracy na najbliższe lata. Cytując Deklaracje Bratysławska są to:
 wzbudzanie aktywności swoich członków do czynnego i odpowiedzialnego działania w rozwoju demokracji,
 wzmacnianie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa,
 wdrażanie podstawowych zasad  godnej pracy,
 uświadamianie obywateli o ich odpowiedzialności za sprawiedliwość społeczną na świecie,
 skutecznie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
W trakcie prezentacji Deklaracji Bratysławskiej sekretarz Europejskiego Dzieła Kolpinga p. Hubert Tintelott powiedział:
„Rok 1989 r. stał się dla krajów Europy - Środkowo- Wschodniej nowym początkiem. Dziś – 20 lat po tej diametralnej przemianie – okazuje się jednak, że nie wszystkie oczekiwania Europejczyków mogły zostać spełnione. Wolność często jest rozumiana jako wolność indywidualna, wolność jednostki. Wolność oznacza jednakże także odpowiedzialność jednostki za kształtowanie społeczeństwa.”

Podczas prezentacji filmów z 1989 roku ukazujących znamienne wydarzenia w wielu krajach europejskich oraz przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami tamtych wydarzeń nie mogło zabraknąć akcentów polskich. O wizycie w Polsce Ojca św. Jana Pawła II z roku 1979 oraz o Solidarności mówił na forum Kongresu sekretarz naczelny Dzieła Kolpinga w Polsce Krzysztof Wolski.

Organizatorom Kongresu udało się wytworzyć wśród uczestników niesamowite uczucie wspólnoty kolpingowskiej. Było to widoczne zarówno na forum Kongresu, podczas budowy wspólnego europejskiego domu, podczas prezentacji wspólnych, międzynarodowych osiągnięć kolpingowców, m.in. także partnerstw polsko - niemieckich jak i  podczas Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa  Stanislava Zvolensky z  Archidiecezji Bratysławskiej.

Deklaracja Bratysławska - pobierz

Beata Harasimowicz  

 

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)